פרטים אישיים תשלום הודעת סיום
* שדה חובה

תכניות שייפתחו באביב 2023
1. הסבת אקדמאים לסיעוד ספטמבר 2025 - תכונית רגילה- משך הלימודים 2.5 שנים למידע נוסף לחץ כאן
2. הסבת אקדמאים לסיעוד אפריל 2026 – תכונית ייחודית - לבעלי משפחות ואנשים שעובדים - משך הלימודים 3 שנים למידע נוסף לחץ כאן

פרטים אישיים

       
כתובת מלאה, כולל רחוב מספר בית

קבוצה

השכלה כללית

חלה חובה להצהיר על לימודי סיעוד קודמים שנלמדו במוסד אחר

מסמכים שחייבים למלא ולחתום עליהם

נא להוריד את הטפסים הבאים , למלא ,לחתום ידני , לסרוק ולהחזיר
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

את המסמכים הבאים חייבים לצרף

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

הצהרה