User Image 2

טופס הרשמה - הסבת אקדמאים אביב 2024 - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים תשלום הודעת סיום
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

הסבת אקדמאים לסיעוד, סיום בספטמבר 2026 - תוכנית רגילה - משך הלימודים 2.5 שנים למידע נוסף לחץ כאן

פרטים אישיים

מין *        
כתובת מלאה, כולל רחוב מספר בית

קבוצה

השכלה כללית

חלה חובה להצהיר על לימודי סיעוד קודמים שנלמדו במוסד אחר

מסמכים שחייבים למלא ולחתום עליהם

נא להוריד את הטפסים הבאים , למלא ,לחתום ידני , לסרוק ולהחזיר
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

את המסמכים הבאים חייבים לצרף

סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX
סיומות קבצים מותרות: TIF, TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, DOC, DOCX, RTF, PDF, PPT, PPTS, PPTX

הצהרה